QR Faktura pro firmy

QR Faktura umožňuje firmám zpracovávat došlé faktury naskenováním QR kódu a tím načíst základní hlavičková účetní data z faktury přímo do účetního programu. Tím se sníží možnost chybování, což je především s ohledem na kontrolní hlášení DPH velká výhoda.

QR Faktura integrovaná

QR Faktura je integrovaná s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou a to tak, že na faktuře je jen jeden QR kód. Ten obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy. Obě funkce v jednom QR kódu.

QR Faktura zdarma

QR Faktura není komerční produkt. QR Faktura je standard připravený Komorou daňových poradců ČR. A aby se standard mohl šířit a rozvíjet, musí být přístupný veřejnosti pro použití, komentáře a recenze. Není potřeba žádná registrace, ani žádná licence.