Příklady

Příklad 1 – obyčejná faktura, nejčastější případ

Faktura obsahuje tyto údaje
ID: 012150672*
DD: 20151201*
TP: 0*
AM: 495.00*
VS: 012150672*
VII: CZ60194383*
INI: 60194383*
VIR: CZ12345678*
DUZP: 20151201*
DT: 20151217*
TB0: 409.09*
T0: 85.91*
CC: CZK*
ACC: CZ3103000000270016060243*
Řetězec QR Faktury: SID*1.0*ID:012150672*DD:20151201*TP:0*AM:495.00*VS:012150672*VII:CZ60194383*INI:60194383*
VIR:CZ12345678*DUZP:20151201*DT:20151217*TB0:409.09*T0:85.91*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*
Řetězec integrovaný s QR Platbou: SPD*1.0*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*AM:495.00*DT:20151217*X-VS:012150672*X-INV: SID%2A1.0%2AID:012150672%2ADD:20151201%2ATP:0%2AVII:CZ60194383%2AINI:60194383%2A
VIR:CZ12345678%2ADUZP:20151201%2ATB0:409.09%2AT0:85.91*
QR kód
QR Faktura Integrace do QR Platby
Příklad 1 QR Faktura Příklad 1 QR Platba+F

 

Příklad 2 – maximální varianta (příklad z reálných dat)

Faktura obsahuje tyto údaje
ID: 2001401154*
DD: 20140404*
TP: 0*
AM: 61189.00*
MSG: Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík*
VS: 3310001054*
VII: CZ25568736*
VIR: CZ25568736*
INI: 25568736*
INR: 25568736*
DUZP: 20140404*
DT: 20180412*
TB0: 26492.70*
T0: 5563.47*
TB1: 25333.10*
T1: 3799.97*
NTB: -0.24*
CC: CZK*
TD: 9*
ACC: CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP*
X-SW: MoneyS5-1.7.1
Řetězec: SID*1.0*ID:2001401154*DD:20140404*TP:0*AM:61189.00*MSG: Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík*VS:3310001054*VII:CZ25568736*INI:25568736*INR:25568736*VIR:CZ25568736*DUZP:20140404*DT:20140412*
TB0:26492.70*T0:5563.47*TB1:25333.10*T1:3799.97*NTB:-0.24*CC:CZK*TD:9*SA:0*
ACC:CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP*X-SW:MoneyS5-1.7.1*
Řetězec integrovaný s QR Platbou: SPD*1.0*AM:61189.00*X-VS:3310001054*DT:20180412*CC:CZK*ACC:CZ9701000000007098760287+KOMBCZPP*X-INV:SID%2A1.0%2AID:2001401154%2ADD:20140404%2ATP:0%2AVII:CZ25568736%2AINI:25568736%2AINR:25568736
%2AVIR:CZ25568736%2ADUZP:20140404%2A%2ATB0:26492.70%2AT0:5563.47%2ATB1:25333.10%2AT1:3799.97
%2ANTB:-0.24%2ATD:9%2ASA:0%2AX-SW:MoneyS5-1.7.1%2AMSG:Dodávka vybavení interiéru hotelu Kamzík*
QR kód  

QR Faktura Integrace do QR Platby
Příklad 2 QR Faktura Příklad 2 QR Platba+F