Integrace s QR Platbou

Východiska pro integraci s QR Platbou

 1. Na faktuře bude pouze jeden QR kód, nikoliv více:
  • Jeden QR kód splní dva účely – např. pro malé firmy umožní jak zaúčtování faktury, tak rovnou zadání platby přímo na mobilním telefonu, apod.
  • Uživatelé nebudou zmateni ze dvou QR kódů, tápajíc v nejistotě, který z nich mají na co použít.
  • Není potřeba řešit další fyzický prostor na faktuře.
 2. Integrace nesmí mít dopad do standardu QR Platby, musí využívat její současné možnosti:
  • Není nutné vytvářet novou verzi standardu QR Platby.
  • Snadné rozšíření QR Faktury.

 

Princip integrace

Řetězec QR Faktury je včleněn do řetězce QR Platby takto:

 1. Žádná hodnota řetězce QR Faktury nesmí obsahovat znak ‘*‘, nebo skupinu znaků ‘%2A’.
 2. Klíče, které jsou shodné v obou formátech (jak QR Faktura, tak QR Platba), jsou z řetězce QR Faktury vyjmuty a vloženy do řetězce QR Platby. Zvláštním případem je klíč „VS“ (QR Faktura), který se změní na „X-VS“ (QR Platba). Speciálním případem je klíč MSG, jak je popsáno v bodě 5.
 3. Zbytek řetězce QR Faktury je URL-kódován tak, že všechny znaky ‘*’ jsou nahrazeny skupinou znaků ‘%2A’, dle standardu QR Platby.
 4. Takto URL-kódovaný řetězec QR Faktury je pak do řetězce QR Platby vložen jako hodnota klíče „X-INV“.
 5. Klíč MSG se může vyskytovat jak v řetězci QR Platby (Zpráva pro příjemce), tak zároveň URL-kódovaný v řetězci QR Faktury (Textový popis předmětu fakturace).
 6. Takto vytvořený výsledný řetězec QR Platby musí být validní dle standardu QR Platby:
  1. Musí obsahovat validní klíč „ACC“ (číslo účtu), který je v řetězci povinný.
  2. Celková částka (klíč AM) musí být kladná a ne delší než 10 znaků.

Z takto sestaveného řetězce je vygenerován QR kód, který je validní dle standardu QR Platby a navíc obsahuje hlavičkové účetní údaje z faktury. Takový QR kód bude označen jako „QR Platba+F“.

Pouze tehdy, kdy nebude možné dodržet standard QR Platby, bude na faktuře uveden QR kód vygenerovaný jen z řetězce QR Faktury bez jakékoliv integrace s QR Platbou. Takový QR kód bude na faktuře označen jako „QR Faktura“.

 

Shodné klíče

ACC číslo účtu
AM částka
CC měna
DT datum splatnosti

 

Transformované klíče

QR Faktura QR Platba
VS X-VS

 

Klíče, které mohou být obsaženy jak v řetězci QR Platby, tak v řetězci QR Faktury

Klíč QR Faktura QR Platba
MSG Textový popis předmětu fakturace Zpráva pro příjemce
X-URL Údaje pro získání účetních údajů (případně faktury) ve strukturovaném formátu z on-line uložiště URL, které je možno využít pro vlastní potřebu
CRC32 Kontrolní součet řetězce QR Faktury Kontrolní součet řetězce QR Platby, který obsahuje integrovaný řetězec QR Faktury

 

Příklad integrace

Faktura obsahuje tyto položky:

ID: 1963/160/2015*
DD: 20161201*
TP: 0*
AM: 9535.00*
VS: 1234567890*
VII: CZ60194383*
VIR: CZ123456789*
INI: 60194383*
DUZP: 20161201*
DT: 20161217*
TB0: 1000.00*
T0: 210.00*
TB1: 6500.00*
T1: 975.00*
NTB: 850.00*
CC: CZK*
ACC: CZ3103000000270016060243*

Řetězec QR Faktury:

SID*1.0*ID:1963/160/2015*DD:20161201*TP:0*AM:9535.00*VS:1234567890* VII:CZ60194383*VIR:CZ12345678*INI:60194383*DUZP:20161201*DT:20161217*TB0:1000.00*
T0:210.00*TB1:6500.00*T1:975.00*NTB:850.00*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*

Červeně jsou označeny položky, které jsou shodné s QR Platbou.
Tyto položky budou tvořit základ řetězce QR Platby:

SPD*1.0*AM:9535.00*X-VS:1234567890*DT:20161217*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*

Zeleně jsou uvedeny prvky QR platby.
Zbytek řetězce QR Faktury bude URL-kódován takto:

SID%2A1.0%2AID:1963/160/2015%2ADD:20161201%2ATP:0%2AVII:CZ60194383%2AVIR:CZ12345678%2AINI:60194383%2A
DUZP:20161201%2ATB0:1000.00%2AT0:210.00%2ATB1:6500.00%2AT1:975.00%2ANTB:850.00

Modře jsou označeny transformované hvězdičky z původního řetězce QR Faktury. Tento řetězec bude uveden jako hodnota klíče X-INV.
Takže výsledný řetězec QR Platby s integrovanou QR Fakturou bude vypadat následovně:

SPD*1.0*AM:9535.00*X-VS:1234567890*DT:20161217*CC:CZK*ACC:CZ3103000000270016060243*X-INV: SID%2A1.0%2AID:1963/160/2015%2ADD:20161201%2ATP:0%2AVII:CZ60194383%2AVIR:CZ12345678%2AINI:60194383%2A
DUZP:20161201%2ATB0:1000.00%2AT0:210.00%2ATB1:6500.00%2AT1:975.00%2ANTB:850.00*

Zeleně jsou uvedeny prvky QR Platby, červeně jsou uvedeny položky z původního řetězce QR Faktury a modře jsou označené transformované hvězdičky. Takto sestavený řetězec je validní podle standardu QR Platby – poslouží stejně dobře pro platební i účetní účely.

 

QR Faktura samostatně QR Faktura integrovaná do QR Platby
QR Faktura QR Platba+F